top of page
Sans titre 1.jpg

Bekæmpelse af miljøproblemer

lever.jpg

Kampens hovedakser
mod økologiske problemer
af Østersøregionen. ,

MBD79_FR.jpg

Forureningsreduktion: Samarbejde om at reducere vandforurening ved at implementere politikker for at reducere giftige udledninger, urenset spildevand og plastikaffald i Østersøen. Dette omfatter opgradering af spildevandsbehandlingssystemer, fremme af bæredygtige landbrugsmetoder for at reducere overskydende næringsstoffer og forbud mod eller begrænsning af engangsplastprodukter.
 
Økosystembeskyttelse:
Beskyt marine økosystemer i Østersøen, såsom sandbanker, søgræssenge og rev. Etablere marine reservater, beskyttede områder og bæredygtige fiskerizoner for at bevare biodiversiteten og fremme ansvarligt fiskeri.
 
Fremme af vedvarende energi:
Fremme udvikling og brug af vedvarende energi, såsom havvindkraft, for at mindske afhængigheden af ​​fossile brændstoffer. Dette hjælper med at reducere drivhusgasemissioner og luftforurening.
 
Oplysning og uddannelse:
Gennemfør oplysnings- og uddannelseskampagner for at informere borgerne om økologiske problemer i Østersøen. Dette omfatter uddannelsesprogrammer i skoler, mediekampagner og bevidstgørelsesinitiativer i lokalsamfundet for at fremme miljøvenlig adfærd.
 
Regionalt samarbejde:
Det er ikke nok at feje foran din dør, fordi løsningen er global. Kyststaterne skal føle sig som en del af en fælles identitet "Østersøen" og arbejde tæt sammen om at gennemføre effektive og koordinerede tiltag mod de økologiske problemer i Østersøen. Det sker gennem regionale initiativer, internationale aftaler og mekanismer til videndeling og god praksis.
bottom of page