top of page

Wiadomości

230927
Wycieczka MBD79 mająca na celu podniesienie świadomości na temat ochrony Morza Bałtyckiego wokół dzieł Jeana Denanta planowana jest na wiosnę 2024 r. w krajach graniczących z Morzem Bałtyckim.
W tej chwili nic nie jest ostatecznie ustalone pod względem lokalizacji i dat, ale daje to pewien pogląd.
Lubeka, Niemcy
Kopenhaga, Dania
Sztokholm, Szwecja
Helsinki, Finlandia
Tallin, Estonia
Ryga, Łotwa
Kłajpeda, Litwa
Gdańsk, Polska
W ramach tej wycieczki poszukujemy:
Od osób zainteresowanych naszym projektem,
Propozycje miejsc spotkań i wystaw,
Pomysły na ściany do realizacji kart lustrzanych,
Potencjalni partnerzy publiczni lub prywatni
Kontakty w mediach, aby ludzie mówili o naszej akcji.
Z góry dziękujemy
Martin Bez
<°)))>><

230921
www.mbd79.org
Strona wkrótce będzie gotowa w wersji francuskiej. Zostanie on udostępniony w Internecie w październiku

230921
Stowarzyszenie non-profit 1901 MB D79
Stowarzyszenie jest w trakcie tworzenia.

bottom of page